Жаңалықтар - Новости - Шалқар аудандық мәслихаты

     
   Шалқар аудандық мәслихаты  
     

Сайттың мәзірі


 

Жаңалықтар

Поиск

[ Главная | Лучшие | Популярные | Список ]

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 10 бабының 3 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясының мүшелігінен шығып қалған бос орынға сайлау үдерісінің басталуы туралы Шалқар аудандық мәслихаты хабарлайды. Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.
Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшесі болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы. Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссиясының мүшелігіне өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсыныстары бойынша сайлайды.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Шалкарский районный маслихат сообщает о начале избирательного процесса вместо выбывшего члена территориальной избирательной комиссии.
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной комиссии. Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, не являющиеся членами данной политической партии.
В случае отсутствия предложений политических партий маслихат избирает избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и вышестоящей избирательной комиссии.

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы
ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2019 жылдың 9 маусымына тағайындалсын.
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.
3.Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.
4. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларының әкімдері сайлау құқығы бар азаматтардың тізімін дер кезінде жасауды және дұрыстығын қамтамасыз етсін, Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек көрсетсін.
5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.Тоқаев

Нұр-Сұлтан, Ақорда
2019 жылғы 9 сәуір № 18

УКАЗ
О назначении внеочередных выборов
Президента Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года.
2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
4. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда
9 апреля 2019 года № 18 

ҚР Президенті
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2019 жылғы 2 қыркүйек


Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 2 сентября 2019г.

 

Сайттың іздеуі


Поиск

 

Келушілер


Дүйсенбі163
Сейсенбі65
СӘрсенбі78
Бейсенбі150
Жұма176
Сенбі124
Жексенбі150
Қазір online:6
Барлығы445579
Рекорд:4029

  

Powered by Open SLAED © 2005-2019 SLAED. All rights reserved.