Шалқар аудандық мәслихаты

19.09.2018 - Шалқар аудандық мәслихатының кезектен тыс жиырма тоғызыншы сессиясын шақыру туралы

 Қазақстан Республикасының 2001 жылгы 23 каңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару жэне өзін-өзі баскару
туралы» Заңының 18 бабының 4 тармагының 1 тармакшасына сәйкес ШЕШІМ ЕТЕМІН:
 


 Шалқар аудандык мәслихатының кезектен тыс жиырма тоғызыншы сессиясын 2018 жылы 20 кыркүйек күні жергілікті уакытпен сагат 15.00-ге шақырылсын.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер еигізілсін:
1. Шалқар аудандық мәслихатының 2017 жылгы 21 желтоқсандагы №163 «2018-2020 жылдарга арналган Шалқар қалалық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.
Хабарламашы: Г.Муканова - Шалкар каласының экімі.
2. Шалкар аудандық мәслихатының 2017 жылгы 21 желтоқсандагы №165
«2018-2020 жылдарга арналган Біршогыр ауылдык округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
Хабарламашы: А.Жұбаназар - Біршоғыр ауылдық округінің әкімі.
3. Шалкар аудандық мэслихатының 2017 жылгы 21 желтоқсандагы №167
«2018-2020 жылдарга арналган Кішіқұм ауылдык округ бюджетін бекіту
туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы.
Хабарламашы: Қ.Казбеков - Кішікұм ауылдык округінің экімі.
4. Басқа да мәселелер.
Аудандық мәслихаттың
сессия төрағасы:
Ж.Сейтгмағанбетова

Опубликовано на сайте: http://shalkar.raimaslihat.kz
Прямая ссылка: http://shalkar.raimaslihat.kz/index.php?name=news&op=view&id=145